Home / بهداشت حرفه اي / مقاله بازیافت در word

مقاله بازیافت در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازیافت در word دارای 73 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازیافت در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله بازیافت در word

بازیافت    
باطرِی ها    
باطری تر    
باطری های خشک    
باطری های دکمه ای    
بازیافت باتری های فرسوده    
1 ) سرب    
2 ) ساختار باتری سرب / اسیدی    
3 ) بازیافت باتری سرب / اسیدی فرسوده    
الف )خردایش و تفکیک اجزای باتری فرسوده و انجام فرآیندهای جانبی    
ب ) استحصال سرب از ترکیبات سرب دار    
ج ) پالایش و آلیاژسازی سرب    
4 ) سولفات سدیم    
الف ) صنایع پودر شوینده    
ب ) صنایع شیشه سازی    
ج ) صنایع تولید کاغذ    
5 ) پلی پروپیلن     
بازیافت باتری های فرسوده    
باتری های سربی اسیدی    
باتری های فرسوده منابع تامین سرب    
بازیافت باتری ها    
کنوانسیون بازل    
نتیجه گیری    
بررسی اثرات زیست محیطی باطری های مصرف شده خانگی بر کاهش کیفیت کمپوست    
مدیریت مصرف باتری در ایران    
نتیجه گیری    
ارائه پیشنهاد بمنظور بهبود کیفیت کمپوست    
بررسی اثرات زیست محیطی پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی    
1-مقدمه     
2-تعریف پسماند ویژه     
3-پسماندهای الکترونیکی     
2-3 انواع تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکترونیکی     
4-پسماندهای الکتریکی     
1-4 تعریف پسماندهای الکتریکی     
2-4 تجهیزات و وسایل مولد پسماند الکتریکی     
1-2-4 تجهیزات صنایع و صنعت برق     
2-2-4 تجهیزات و وسایل سرمایشی و تهویه مطبوع     
3-2-4 تجهیزات و وسایل مولد حرارتی و نوری    
4-2-4 تجهیزات و وسایل الکتریکی حمل و نقل     
5-2-4 سایر وسایل     
5– شیوه های مدیریت پسماندهای الکتریکی و الکترونیکی     
1-5 روشهای استفاده مجدد     
1-1-5 بهره گیری دوباره Ruse    
2-1-5 بازگرداندن Reduce    
3-1-5 بازیافت Recycel    
6- آلودگی های زیست محیطی ناشی از مدیریت نادرست     
1-6 فلزات غیر سمی    
2-6 فلزات سمی یاسنگین     
1-2-6 سرب     
2-2-6 کادمیوم     
3-2-6 کروم 6 ظرفیتی     
4-2-6 جیوه    
5-2-6 آسکارول     
6-2-6 آرسنیک     
7-2-6 ضد اشتعال های برم دار     
8-2-6 انواع پلاستیک و پلیمرها     
1-8-2-6 هیدروکربورهای هالوژنه (دی اکسین ها و فوران ها )     
7- نتیجه گیری     
منابع و ماخذ     

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله بازیافت در word

1- علوی مقدم محمدرضا ، مختارانی بابک ، مدیریت مواد زاید خطرناک ، انتشارات پژوهشکده توسعه تکنولوژی ،

2-عبدلی محمدعلی ،زند دریابیگی ، تحلیلی بر پسماندهای رایانه ای ، مجله محیط شناسی شماره 37 ، بهار

3- کمیته کشوری بهداشت حرفه ای ، عوامل بیماریزا و حدود تماس شغلی ، معاونت بهداشتی علوم پزشکی ایران ،

4- نقشینه نادر ، بازیافت ضایعات الکترونیکی ، مجله الکترونیکی مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران ، شماره چهارم دوره چهارم ، 14 تیر

5- شریعت پناهی محمد ، مبانی بهداشت محیط ، انتشارات دانشگاه تهران ، مرداد

6-عقیلی نژاد ماشاءا;، مصطفایی مسعود ، طب کار و بیماریهای شغلی ، با همکاری اداره کل بهداشت محیط و حرفه ای ، انتشارات ارجمند،

بازیافت

   بازیافت یکی از اقدامات موثر و پیشگیرانه در زمینه حفظ محیط زیست است . برای بوجودآوردن چرخه بازیافت نیازمند عوامل مختلفی نظیر تلاش صاحبان صنایع ، مردم و سازمانهای مرتبط هستیم.  بازیافت باطری به دلیل وجود  فلزات سنگین درساختار آنها و نقش این فلزات در  آلودگی محیط زیست از اهمیت ویژه ای برخوردار است. متن زیر که برگرفته از سایت سازمان EPA است. اهمیت ونقش عوامل مختلف در بازیافت را  نشان می دهد

  باطرِی ها

زمانی که شما به یک منبع انرژی قابل حمل و راحت نیاز دارید. می توانید به باطری ها اطمینان کنید

باطری ها در شکل  و اندازه های  مختلف انرژی  مورد  نیاز  شما را تامین می نمایند. معمولا” باطری هادر جایی کار میکنند که ما آنها را نمی بینیم .باطری ها نوسان برق را کنترل می کنند همچنین به عنوان تامین کننده انرژی پشتیبان مورد استفاده قرار می گیرند. در مواقع بحرانی در بیمارستانها و عملیات نظامی کاربرد دارند. انعطاف پذیری باطری ها در مصارف گوناگون به دلیل تنوع اندازه و شکل آنهاست اما تمام باطری ها دارای دو عنصرعمومی هستند که ترکیب این دو باعث تولید انرژیمی شود. که عبارتند از محلول الکترولیت و فلزات سنگین بازیافت باطری می تواند از نشر فلزات سنگین در خاک و هوا جلوگیری نماید

  با توجه به خاصیت تجمع پذیری فلزات سنگین در گیاهان و ورود آنها به چرخه مواد غذایی بازیافت این فلزات از اهمیت ویژه ای برخوردار است. همچنین مواد بازیافتی حاصل از باطری های مستعمل می تواند در ساخت یک باطری جدید استفاده شود. باطری ها حاوی فلزات سنگینی مانند جیوه ، سرب، روی،  کادمیوم و نیکل هستند.زمانی که باطری ها به صورت نامناسب دفع یا سوزانده شود ممکن است در هوا آزاد شده یا در خاکستر تغلیظ شوند. در این رابطه قانون عدم استفاده از جیوه در برخی از باطری های قابل شارژ در اداره مدیریت تولید باطری امریکا در سال 1996 به تصویب رسید

تقریبا” هرساله 99 میلیون باطری تر (اسید – سرب ) برای اتومبیل ها ساخته می شود

باطری های تر حاوی الکترولیت مایع هستند و معمولا” منبع انرژی برای موتور سیکلت و اتومبیل ها هستند. در امریکا %90 باطری های اسید سرب بازیافت می شوند

تقریبا” بیشتر فروشندگان باطری ، باطری های فرسوده را جمع آوری می کنند و برای بازیافت به محلهای مخصوص می فرستند

پلاستیک و سرب از یکدیگر جدا می شوند. پلاستیک به کارخانه های بازیافت پلاستیک فرستاده می شود و سرب خالص برای کارخانه های باطری سازی و دیگر صنایع مرتبط فرستاده می شود

به صورت معمول  60تا 80 درصد سرب و پلاستیک به کار رفته در باطری های جدید بازیافتی هستند

باطری های دیگر از این نوع که برای موارد مصرف غیر از خودرو ها استفاده می شود باطری با سلول ژلی و سرب اسید پک شده است . که همانند چرخه باطری های اتومبیل بازیافت می شوند

باطری تر

تقریبا” هرساله 99 میلیون باطری تر (اسید – سرب ) برای اتومبیل ها ساخته می شود .باطری های تر حاوی الکترولیت مایع هستند و معمولا” منبع انرژی برای موتور سیکلت و اتومبیل ها هستند. در امریکا %90 باطری های اسید سرب بازیافت می شوند

تقریبا” بیشتر فروشندگان باطری ، باطری های فرسوده را جمع آوری می کنند و برای بازیافت به محلهای مخصوص می فرستند

پلاستیک و سرب از یکدیگر جدا می شوند. پلاستیک به کارخانه های بازیافت پلاستیک فرستاده می شود و سرب خالص برای کارخانه های باطری سازی و دیگر صنایع مرتبط فرستاده می شود

به صورت معمول  60تا 80 درصد سرب و پلاستیک به کار رفته در باطری های جدید بازیافتی هستند

باطری های دیگر از این نوع که برای موارد مصرف غیر از خودرو ها استفاده می شود باطری با سلول ژلی و سرب اسید پک شده است . که همانند چرخه باطری های اتومبیل بازیافت می شوند

 باطری های خشک

  امریکاییها در سال نزدیک به 3 بیلیون سلول باطری خشک. برای اسباب بازی ، ساعت ، لپ تاپ ، تلفن های قابل حمل، ابزار مکانیکی قابل حمل و کامپیوتر خریداری می کنند. باطری های الکالین ، زینک کربن، اکسید جیوه ، اکسید نقره ، زینک هوا، لیتیم هر امریکایی به طور متوسط در سال هشت باطری خشک مصرف می کند

  باطری های آلکالین ، هر روز در خانه ها در ریموت ( کنترل ها ) چراغ های چشمک زن و دیگر کاربردها استفاده میشوندیکی از راههای کاهش تعدا د باطری های زائد ( مستعمل ) خرید باطری های قابل شارژ است . علاوه بر دوره طولانی مصرف ( یعنی زمان نگه داشتن شارژ ) این باطری ها به اندازه یکصد باطری یکبار مصرف کار میکنند. تقریبا” از هر پنج باطری خریداری شده در امریکا یکی قابل شارژ است

باطری های دکمه ای

 این نوع باطری ها در ساعت ، وسایل کمک شنوایی استفاده میشود که جیوه ، نقره ، کادمیوم ، لیتیم ، یا دیگر فلزات سنگین محتویات اصلی این باطری ها هستند

از آنجا که محتویات این باطری ها قابل بازیافت هستند . و حجم آنها کوچک است و حمل و نقل آنها آسان است  توجه و هدف گذاری خاصی برای بازیافت آنها انجام شده است

    بازیافت باتری های فرسوده

 جهان بطور چشمگیری نیازمند کاهش مصرف منابع تجدید ناپذیر و کاهش تولید پسماند می باشد، این نیاز از طریق توسعه فن آوری بازیافت انجام می شود. در این راستابازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده شامل سرب فلزی، ترکیبات سرب، الکترولیت و ; یک روش مفید جهت رسیدن به این هدف می باشد.بازیافت باتری های سرب- اسیدی فرسوده نیازمند طراحی پلنت با توجه به مسایل زیست محیطی است. کاهش انتشار گازها و سرباره از مهمترین اهداف در بازیافت باتری های سرب- اسیدی

می باشد

1 ) سرب

از لحاظ کاربرد صنعتی، سرب در مقام پنجم پس از آهن، آلومینیوم، مس و روی قرار دارد و در صنایع تولیدی مختلف نظیر باتری های سرب/ اسیدی، سیم و کابل، پیگمنت

های رنگی، شیشه سازی، اسلحه و مهمات، افزودنی بنزین، حفاظت در برابر اشعه و; کاربرد دارد.براساس آمار منتشره توسط انجمن بین المللی سرب

(International Lead Association) از سال 1960 تا 2010 میزان مصرف سرب در صنایع مختلف رشد چشمگیری داشته است و همواره صنعت باتری با بیشترین سهم همراه بوده است، بطوریکه در سال 2010 ، 85%سرب تولید شده در جهان در این صنعت بکار رفته است .سرب در طبیعت بصورت ترکیبات سولفیدی، کربناته و; وجود دارد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Home / متفرقه / مقاله بازیافت زباله در word

مقاله بازیافت زباله در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مقاله بازیافت زباله در word دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بازیافت زباله در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بازیافت زباله در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بازیافت زباله در word :

بازیافت زباله
به این ترتیب انسان قادر خواهد بود که منابع تجید نشدنی را کم تر مصرف کنیم انسان امروزه مواد نظیر کاغذ ، شیشه و فولاد و آلومینیوم را به مقدار فراوان برای تولید کتاب ، روزنامه ، پاکت جعبه ، ظروف شیشه ای ، قوطی ، وسایل نقلیه و بسیاری چیزهای دیگر به کار می گیرد . مردم این مواد را پس
از مصرف دور می ریزند و این مسئله 2 مشکل اساسی را به وجود می آورد .اول آن که باید مقدار زیادی زباله ماندنی را دفع کنیم تا بهداشت محیط حفظ شود . مشکل دوم نیز ان است که هر روز تقاضا برای مواد خاصی که این محصولات از آن ها ساخته شده اند افزایش می یابد . مواد و منابع موجود در زمین نا محدود هستند و اگر در روش مصرف خود تغییری ندهیم خیلی سریع به پایان می رسند . امروزه بعضی از حکومت ها و سازمان ها کاغذ های باطله خود را جمع آوری می کنند تا پس از بازیافت به محصولات کاغذی جدید تبدیل شوند . ظروف شیشه ای و

قوطی های فلزی را نیز می توان بازیابی کرد . به نظر می رسد که در آینده محصولات بیش تری از جمله پلاستیک ها بازیافت
خواهند شد . با این کار در مصرف مواد خام و انرژی به مقدار قابل توجهی صرفه جویی می شود . علاوه بر آن تخریب محیط زیست نیز کاهش می یابد . برای مثال خوب است بدانیم که در ازای جمع آوری و بازیافت هر یک تن کاغذ و درخت از خطر قطع شدن نجات می ی

ابند . اکنون فقط 25% کاغذ مصرف شده در جهان بازیافت می شود و این مقدار را می توان تا 75% افزایش داد . به این
ترتیب سالانه از قطع شدن بیش از 35 میلیون درخت بزرگ جلوگیری خواه

د شد .
آلومینیوم فلزی بسیار ارزشمند است و قوطی های آلومینیومی نوشابه ها به راحتی قابل بازیافت هستند . بازیافت هر قوطی آلومینیومی به معنای حفظ یک قوطی نفت خام است . بعضی فلزات را می توان به سادگی از زباله ها جدا کرد . بسیاری از قوطی های مواد غذایی از فولاد پوشش داده شده با قلع ساخته می شوند . در حال حاضر فولاد ارزش چندانی ندارد . اما پوشش قلع را می توان از طریق ذوب جدا کرد و دوباره مورد استفاده قرار داد . شیشه از نظر بازیافت ماده ای منحصر به فرد است . زیرا می توان بارها و بارها از آن استفاده کرد . بدون ان که از کیفیت محصول کاسته شود . البته بازیافت بعضی شیشه ها ساده تر از انواع دیگر است .

بازیافت به آماده‌سازی مواد برای استفاده مجدد گفته می‌شود. موادی که معمولا قابل بازیافت می باشند عبارتند از آهن آلات قراضه آهن پلاستیک شیشه کاغذ مقوا برخی مواد شیمیایی زباله که به کود کمپوست تبدیل می شود.
بازیافت از به‌هدررفتن منابع سودمندوسرمایه های ملی جلوگیری می‌کند و مصرف مواد خام و مصرف انرژی را کاهش می‌دهد. با این کار، تولید گازهای گلخانه‌ای نیز کاهش می‌یابد. بازیافت مهم‌ترین مفهوم در مدیریت پسماند است.
منشاء مواد بازیافتی یا به عبارتی بازیافتنی‌ها، بیشتر، منازل مسکونی و صنایع هستند. برای آسان‌تر کردن امر بازیافت معمولاً‌دو نوع جداسازی مواد صورت می‌گیرد که «تفکیک در مبدأ» و «تفکیک در مقصد» نام دارند. تفکیک در مبدأ در سطح شهر و خیابان‌ها و فروشگاه‌ها از طریق سبدها و سطل‌های جداسازی مواد انجام می‌شود ولی برای تفکیک در مقصد مکان ویژه‌ای به نام مرکز بازیافت مواد در نظر گرفته شده‌است.مرکز بازیافت مواد بازیافتی و غیر قابل بازیابی دسته‌بندی می‌شوند.بسیاری از فروشگاه‌ها و کارخانه‌های بزرگ مواد زاید مانند قوطی‌های کنسرو، بطری‌های شیشه‌ای و روزنامه‌های باطله را به منظور بازیافت از مشتری باز

خرید می‌کنند
در ایران زباله‌ها یا در خاک دفن شده یا بیشتر در طبیعت، در مناطقی نزدیک شهرها، انبار می‌شوند تا بعد سوزانده شوند. هم این راه ها برای محیط زیست خطرناک است و باعث فرسایش خاک، آلودگی هوا، زشت کردن طبیعت و نامناسب شدن محیط طبیعی برای حیات وحش می‌شود.
هم اکنون شهروندان تهرانی، روزانه بیشتر از هفت هزار تن زباله تولید می کنند که هزین سالان جمع آوری آن برای شهرداری تهران، حدود 50 میلیارد تومان است. این زباله مقادیر زیادی گاز گلخانه ای دی اكسید كربن تولید مى کند و حجم زیادی شی

رابه از آن خارج می شود كه سبب آلودگی آب های زیر زمینی و خاك است.
همزمان افزایش جمعیت و ازدیاد تولید زباله باعث می شود محل های دفن زباله هر سال بیشتر گسترش یابد. اگر تولید زباله با همین روال ادامه یابد، مدت زیادی طول نخواهد كشید كه اراضی اطراف شهرها پر از زباله شده و محلی برای دفن زباله باقی نخواهد ماند.
بازگشت به طبیعت در مورد بسیاری از مواد موجود در زباله مدت ها طول می کشد و این مواد سال ها باعث آلودگى و آسیب به محیط زیست می شوند. شیشه و قوطی هاى فلزی و بویژه آلومینیومی صدها سال روی زمین باقی می مانند. كیسه ها و ظروف پلاستیكی امروزه یکی از بزرگ ترین مشكلات زیست محیطی هستند.
پلاستیك غیر قابل تجزیه است و كیسه های نایلونی حدود 300 سال در محیط باقی می مانند. كیسه های پلاستیكی همراه باد همه جا پخش می شوند و گاه سر از دریا در می آورند و بلعیده شدن آنها توسط آبزیان سبب مرگ آنها می شود.
چنانچه پلاستیك و نایلون موجود در زباله سوزانده شود، اسید كلریدریك ایجاد می كند كه باعث آلودگی هوا می شود و به انسان و دیگر موجودات آسیب می زند.
در عین حال، انباشته شدن زباله در اطراف شهرها شرایط مساعدی برای رشد میكروب ها و تولید و تكثیر حشرات و جانوران موذی نظیر موش ایجاد می کند. مگس كه ناقل انواع اسهال، حصبه، وبا و سل است و موش كه تكثیر آن بستگی به میزان زباله دارد و تیفوس و طاعون را اشاعه می دهد، در اثر انباشتگی زباله سلامت محیط انسانی را تهدید می كنند.
بعضی زباله های خانگی مثل انواع لامپ های مهتابی و جی

وه ای و لوازم الكترونیكی به علت داشتن سرب و جیوه در تركیب خود خطرناكند. همچنین تعویض خانگی روغن موتور ماشین و جاری كردن آن در فاضلاب شهری به دلیل وجود مواد سمی باعث آلودگی آب ها می شود. یك لیتر روغن موتور می تواند تا یك میلیون لیتر آب سالم را آلوده كند. در حالی كه این روغن موتور قابل بازیافت و استفاد مجدد است و می توان آن را به تعویض روغنی ها تحویل داد تا برای تصفیه مجدد تحویل پالایشگاه دهند.

مدیریت زباله های شهری در هر جامعه ای از دغدغه های اصلی دولت به حساب می آید. سیاست هایی که دولت ها برای کاهش زباله در نظر می گیرند این سیاست ها شامل کاهش زباله در مبدأ، تفکیک از مبدأ و استفاد مجدد و بازیافت است.
متاسفانه به رغم سود اقتصادی زیاد بازیافت، به علت عدم آموزش و فرهنگ سازی مناسب و کافی در ایران، اغلب خانواده ها زباله هایشان را تفکیک نمی کنند
بازیافت چیست؟
بازیافت به معنی استفاده از مواد مصرف شده برای تولید و ساخت مجدد همان کالا یا کالای قابل استفاده دیگر است، مثل ساخت کاغذ تازه از کاغذهای باطله و غیر قابل استفاده.
فوائد بازیافت چیست؟
بازیافت زبالهها سه فایده مهم برای محیط زیست دارد. ما به کمک بازیافت زباله در مصرف منابع طبیعی صرفهجویی کردهایم زیرا به جای استفاده از مواد خام برای تولید محصولات نو، از مواد بازیافتی استفاده میکنیم.
از دیگر فوائد بازیافت، صرفهجویی در مصرف انرژی است. البته برای بازیافت مواد زاید هم نیاز به مقداری انرژی است اما انرژی لازم برای بازیافت زباله خیلی کمتر از انرژی مورد نیاز برای تولید محصولات جدید از مواد خام است. برای مثال ساختن آلومینیوم از آلومینیوم بازیافت شده 90 درصد انرژی کمتر از ساختن آن از سنگ معدن نیاز دارد.

سومین فایده بازیافت نیاز به فضای کمتر برای دفن زبالههاست.
چه موادی را و چگونه میتوان بازیافت کرد؟
در گام اول برای بازیافت زبالهها باید مواد قابل تجزیه مثل پسماندههای آشپزخانه و مواد غذایی را از سایر زبالهها جدا کرده و سعی شود فقط این مواد را در کیسه زباله ریخته و به رفتگر تحویل داد. این مواد را به نوعی کود به نام کمپوست تبدیل م

یکنند و برای اصلاح خاک و جبران مواد غذایی از دست رفته از آن استفاده میکنند.
در مرحله بعد باید مواد قابل بازیافت را از زبالهها جدا کنیم. شیشه، کاغذ، پلاستیک و انواع فلزات از بهترین مواد برای بازیافت هستند.
بازیافت
بازیافت مواد، جلوگیری از اتلاف سرمایههای ملی.
انرژی صرفهجویی شده حاصل از بازیافت یک قوطی آلومینیومی، یک تلویزیون را برای سه ساعت روشن نگه خواهد داشت.
آلومینیوم را میتوان بارها ذوب کرد و به قوطی یا ظرف جدید تبدیل نمود.
بازیـافت هر تـن کاغذ باطله، ماهانه از تخریب 90 هـزار هکتار جنگل، مصرف 12میلیون لیتر آب و 120 هزار کیلووات برق می کاهد.
به کمک بازیافت کاغذهای موجود در زبالهها، ماهیانه درآمدی بالغ بر20 میلیارد ریال به دست خواهد آمد.
بازیافت آلـومینیوم، آلودگیـهای زیست محیـطی ناشی از فرآیند تولید این فلز را 95 درصد کاهش میدهد.
برای تهیه شیشه از شیشه بازیافت شده 50 درصد آلودگی آب و 20درصد آلودگی هوا را کاهش میدهد.
بازیافت کاغذ، منابع اقتصادی، عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ، کاهش آلودگی، جلوگیری از قطع درختان و کاهش تولید زباله را به دنبال خواهد داشت.
انرژی لازم، برای تولید یک کیلوگرم لاستیک نو، سه برابر انرژی مورد نیاز برای تولید یک کیلوگرم لاستیک بازیافتی است.
ورقههای آلومینیومی بشقاب پیتزا و شیرینی قابل بازیـافتاند، آنها را داخـل سطل زباله نیندازیم.
به کمک بازیافت کاغذ، میتوانیم از قطع شدن درختان زیادی جلوگیری کنیم.
بازیافت هر تن کاغذ، میتواند زمینه اشتغال

برای 5 نفر را فراهم کند
به کمک بازیافت، مساحت کمتری از بیابانها و مراتع کشور به زبالهدانی تبدیل میشود.
به کمک بازیافت کاغذ، میزان انرژی مورد نیاز به یک چهارم و آب مورد نیاز به یک صدم کاهش مییابد.
اصلاح الگوی مصرف و بازیافت بهداشتی زبال

ه، دو اصل مهم برای کاهش آلودگی محیط زیست.
برای تهیه هر تن کاغذ از چوب 440 هزار لیتر آب مصرف میشود در حالی که برای تهیه آن از کاغذ باطله، 1800 لیتر آب کافی است.
تهیه کاغذ از کاغذهای بازیافتی، 30 تا 55 درصد انرژی کمتری نیاز دارد و 95 درصد آلودگی کمتری ایجاد میکند.
به کمک بازیافت 25 درصد از کاغذهای موجود در زبالههای شهری، میتوان سالانه از قطع یک میلیون و هفتصد هزار درخت جلوگیری کرد.
صرفهجویی در مصرف مواد اولیه و انرژی و نیز کاهش ورود مواد آینده به محیط زیست از فوائد بازیافت است.
با کاهش مصرف منابع طبیعی و بازیافت زباله، عمر تنها زیستگاه بشر « زمین » را طولانیتر کنیم.
کیسههای نایلونی و پلاستیکی تجزیهپذیر نیستند، از مصرف بیرویه آنهاخودداریکنیم.
بازیافت فرصتی برای محیط زیست و منابع محدود آن.
بازیافت گامی حیاتی برای حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست.
بازیافت گامی سبز در جهت توسعه پایدار.
مشکل کمبود کاغذ در کشورهای در حال توسعه بزرگترین
مشکل برای ادامه تحصیل است. به کمک بازیافت،
کشورمان را در حل این معضل یاری کنیم.
1( بازیافت کاغذ
برای تهیه هر تن کاغذ نیاز به قطع 17 اصله درخت است. بنابراین اگر هر شخص کاغذهای باطلهاش را در طول یک سال جمع کند معادل 5/1 اصله درخت است و اگر همه ما ایرانیان این کار را انجام دهیم از قطع 100 میلیون درخت در طول یک س

ال جلوگیری کردهایم.
برای تهیه مصرف سالانه دستمال کاغذی هر خانواده ایرانی نیاز به قطع 5/1 اصله درخت میباشد.
استفاده از کاغذ بازیافت شده به جای تهیه آن از چوب درختان، موجب کاهش آلودگی هوا به میزان 74 درصد، کاهش آلودگی آب به میزان 35 درصد و کاهش مصرف آب به میزان 58 درصد خواهد شد به همین دلیل 50 درصد کاغذ تولید شده در کشورهای توسع

ه یافته از کاغذهای بازیافتی است.
بنابراین بازیافت کاغذ علاوه بر منافع اقتصادی، موجب عدم وابستگی در جهت ورود خمیر کاغذ، کاهش آلودگی، ممانعت از قطع درختان و کمک به سیستم جمعآوری و دفن زبالههای تولیدی میشود. پس چه خوب است:
روزنامهها و کاغذهای باطله و دفترچههای تمام شده بچه ها را هرگز دور نریزیم، آنها را از سایر زبالهها جدا کرده و به مأموران بازیافت تحویل دهیم. اشیایی مثل پاکتها و پوشهها را دورنریزیم تا در مواقع لزوم از آنها استفاده کنیم
2) بازیافت پلاستیکها
ـ پلاستیکها از نفت که منبعی غیر قابل تجدیدند تهیه میشوند ولی به علت غیر قابل تجزیه بودن، از زبالههای پایدار و آلوده کننده محیط زیست به شمار میآیند.
ـ کیسههای نایلونی و پلاستیک به طور متوسط 500 تا 700 سال در طبیعت باقی میمانند.
ـ 30 درصد از پلاستیکهای تولید شده در بسته بندی به کار میروند. بنابراین با جلوگیری از بستهبندیهای زائد میتوان به مقدار زیادی از حجم زبالهها کاست.
ـ استفاده از بستهبندیهای قابل بازگشت و یا ساکهای پارچهای به هنگام خرید، از راههای مؤثر در جهت کاهش میزان ورود زبالهها به طبیعت است.
ـ به منظور کاهش حجم زبالهها میتوان از کیسههای پلاستیک خشک و غیر آلوده چندین بار استفاده کرد و در پایان هم، از آنها برای جمعآوری زباله

ها، استفاده نمود.
ـ به همراه داشتن لیوان شخصی به جای استفاده از لیوان یک بار مصرف و به کار بردن ظروف قابل شستشو به جای ظروف یک بار مصرف در مراسم و

مهمانیها، از دیگر راههای کاهش ورود زبالههای پلاستیکی به محیط زیست است.
3) بازیافت شیشه
ـ بطری شیشهای که امروز دور انداخته میشود تا 1000 سال دیگر هم به صورت زباله در روی زمین قرار دارد.
ـ برای تولید شیشه باید مقدار زیادی شن و ماسه از زمین استخراج شود که این کار مستلزم صرف مقدار زیادی انرژی و آب است.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …