Home / آموزش / بررسی اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاریخی بنی حماد در الجزایر در word

بررسی اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاریخی بنی حماد در الجزایر در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاریخی بنی حماد در الجزایر در word دارای 187 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی اوضاع سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و تاریخی بنی حماد در الجزایر در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

فهرست مطالب

فصل اول: كلیات
پیشینه پژوهش
بیان مسئله
پرسش های پژوهش
اهداف پژوهش
تحلیل منابع تحقیق
فصل دوم : اوضاع جغرافیایی مغرب اوسط به دوران فرمانروایی بین حماد
الف) شهرهای مهم بنی حماد (از دید جغرافیایی تاریخی )‌
1- قلعه بنی حماد(پایتخت بنی حماد)‌
2- شهرأشیر
3- شهر بجایه
ب) كشاورزی دولت بنی حماد
1- محصولات كشاورزی
2- دامداری و پرورش طیور و غیره
ج)‌اقتصاد و صنایع بین حماد
1-بازرگانی و دادو ستد (تجارت داخلی و خارجی )‌
2- استخراج معدن
3- صنایع دستی
4- راه های خشكی و دریایی و غیره…
5- ضرب سكه
6- صادرات و واردات
فصل سوم :‌اوضاع سیاسی ـ تاریخی دوران بنی حماد
1-اصل و نسب حمادیون
2- مؤسس دولت بین حماد
3- فرمانروایان حمادی
حماد بن بلكین (405 ـ 419 ـ ه.ق)
قائد بن حماد (419‏‏‏ـ 446)
محسن بن قائد ( 446 ـ 447)
بلكین دوم ابن محمد( 447ـ 454)
ناصرابن علناس (454 ـ 481)
منصور ابن ناصر (481ـ498)
بادیس بن منصور (498ـ 515)
یحیی بن عزیر (551ـ 547)
غلبه موحدون
فصل چهارم :‌اوضاع اجتماعی حمادیان
قومیت ،‌زبان ،‌دین ، مذهب حمادیان
الف)طبقات مردم
اشراف ، بزرگان (فرمانرواـ شاهزادگان ـ وزراء و ….)
تجار و بازرگانان
صاحبان حرف و صنایع
كشاورزان و كارگران
ب) اوضاع اداری دولت بنی حماد
1-فرمانروایی
2- وزارت و كتاب
3-دادگستری
4- شرطه
5- حسبه
6-دیوانهای مهم عصر‌بنی‌حماد‌(عرض ـ مظالم ـ برید ـ اشراف‌و …)‌
7- بیت المال
8- خراج و مالیات
فصل پنجم :‌اوضاع فرهنگی بنی حماد
الف ) آموزش و پرورش
1-نهادهای آموزشی (مسجد ـ مكتب خانه ـ رباط ـ خانقاه و …)
2-علوم نقلی (قرآن ـ سنت ـ حدیث ـ تفسیرـ فقه و اصول و …)
3-علوم ادبی (نثر و نظم و ….)
4-علما و دانشمندان عصر حمادی
ب) آثار و ابنیه دوران حمادیان (مساجد ـ رباط ها ـ پل ها ـ كاخ ها ، … )
چكیده رساله به انگلیسی
عكس ها و نقشه ها و تصاویر
كتابشناسی پایان رساله

چكیده :‌
موضوع : بررسی اوضاع سیاسی، تاریخی، اجتماعی، فرهنگی بنی حماد در الجزایر.
حكومت حمادی از سال 419 ه.تا 547 ادامه داشت و حدود یك قرن و نیم سال توسط مغربی های اصیل به قدرت رسیدند عرصه حكومت آمدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بنی رستم ایاضی بود كه تامدت را پایتخت خویش قرار داده بودند و توسط فاطمیون سرنگون شدند دولت حمادی در دوران حكومت مغرب در الجزایر نقش مهمی در گسترش اسلام و زبان عربی داشتند حماد توانست در استقلال و ایجاد دولتی واحد بر بادیس بن مغر پیشی گیرد پس از آن سعی و تلاش فراوانی از خود نشان داد تا این دولت را تشكیل داده و آنرا سازماندهی و بر آن حكومت كند.
نظام حكومتی آنان استبدادی موروثی بود حاكمان خود را از تشكیل دولت و كابینه مشورتی برای اداره امور مملكتی و نظامی محروم نمی ساختند پس از حماد، پسرش قائد و پس از او محسن و… ، عهده‌دار امور حكومتی گشته تا به یحیی بن عزیز كه سقوط حمادی ها در زمان او صورت گرفته رسید.
پیروی از ارعاب ، اجبار ، قساوت كه پایه‌گذار آن حماد بود باعث عصیان گری بسیاری از قبایل گشته و آنان را با خانواده حمادی درگیر كرد، آنان به زور ارتش حكومت كرده و گاهی علیه یكدیگر اقدام به كودتا و شورش می كرند.‌
در زمان حمادی ها مغرب میانی (الجزایر) به ایالتهای بزرگ تقسیم شد كه هر ایالت دارای پایتختی بود و هر ایالت، حاكمی مركزی كه در شهر بجا یه مستقر بود، داشت او موظف بود كه دستورات حكومت مركزی را اجرا كند ، مغرب میانه در آن زمان به ایالت های الجزایر ، بونه ، قستنطنیه ، مسیله ، جیجل ،‌أشیر ، قلعه ، حمزه و … تقسیم شده بود كه حاكمیت اكثر آنان با یكی از افراد خانواده حمادی بود كه این امر باعث ایجاد اطمینان بر تحت امر بودن آن ولایات بود.

Abstract:
The study of political, historical, social , cultutal of bani Hemad situation in Algeria. Hemadi government had continued since 419 hegria until 547 hegira.And by vashaw Moroccan get at to govern. Before it Moroccosaw the bani rostame abazi government,that establish Tahart as capital and it overthrown by fatemioon.
Hemadi state have in important role to extent Islam and Arabic language in period of moroccon government in Algeria.
Hamed could antecede upon Badis ben moez to create a unit State and independent. After that tried very much to establish the State and to organize and rule on it.
Government system of them was despotism patrimony. The governors did not exclude themselves to form State and consulting cabinet, For manage governmental and military affairs.
After Hemad, his son Ghaed, and after him , mohsen and etc were responsible for country affairs until terminate to yahya ben aziz that falling of Hemadi is accomplished in his during.
Following of intimidation, force, atrociously that founder of it was Hemad caused rebellion among so much of tribes and they entangled with the hemad family . They ruled with the force of army and sometimes act against to uprising and coup .
In Hemadis during divided middle moroccon to big State had a governor from central governor that stationed in Bejaieh He is charged with that rules of central government are performed.
Middle moroccon was divided to some States like: Algeria, booneh, Ghosnatineh , masileh, Jijel, Ashir, Ghaleh, Hamzeh,… that sovereignty most of them were with one of the Hemadi family . That affair caused to sure of be under rule those provinces.

مقدمه
حكومت حمادی ها بر مغرب از سال 405 تا 547 و 135 م. نزدیك به یك قرن و نیم دوام داشت طی این مدت آنان توانستند به بسط و گسترش مسائل سیاسی و نظامی بپردازند حاكمان این دولت نه نفر بودند اولین آنها حماد بن بلكین الذیری و آخرینشان یحیی بن عزیز بود كه عبدالمؤمن بن علی اولین خلیفه موحدین در سال 547 هـ. او را سرنگون ساخت .
دولت حمادی اولین دولت بربری مستقلی بودند كه توسط مغربی‌های اصیل برالجزایر حاكم شدند قبل از آن مغرب شاهد حكومت بنی رستم اباضی بود كه شهر تاهرت رابعنوان پایتخت برگزیدند و توسط فاطمیون سرنگون شدند. این دولت در دوران حكومت مغرب نقشی مهم در گسترش اسلام و زبان عربی داشت حماد توانست در استقلال و ایجاد دولتی واحد بر بادیس بن مغر پیشی گیرد پس از آن سعی و تلاش فراوانی از خود نشان داد تا این دولت را تشكیل داده و آنرا سامان دهی و بر آن حكومت كند.
می توان این دوره را دوره استقلال بر برها یا دوره ملوك الطوایفی نامید در تصور ما بر خلاف حكومت معاصر آن در اندلس این حكومت به مثابه دوره چهارم حیات سیاسی در مغرب است زیرا سه دوره سیاسی قبل از آن وجود داشت كه عبارت است از : 1ـ دوره والیان (فتوح)‌، 2ـ عصر ممالیك عربی مستقل مانند ادریسی ها ، رستمی ها، آل اغلب ،‌3ـ دوره وحدت فاطمی ها .
دولت حمادی دولیت قبیله ای بود كه تحت امر باقی حكام نبود لیكن از لحاظ پیشرفت علمی و تاریخی به دولت قاهره ،‌بغداد ،‌قرطبه ، پالومو، فاس و غیره كه از متمدن ترین شهرهای آن زمان اسلام بودند نمی‌رسید دولت حمادی دولیت بود كه عده ای به زور مغرب اسلامی را میان خود قسمت كرده بودند.
حقیقتاً بنی حماد از بهترین حاكمانی بودند كه بر سرزمین هایشان در جهان اسلام حكومت كردند و علی رغم اختلافات داخلی همیشه به فكر راحتی و ارتقاء سطح زندگی مردم عادی و مصالح كشور بودند با وجود همه این شورشها و انقلابات كه درون خانواده حمادی بود هیچ گاه شكل حكومت كه استبداد موروثی بود تغییر نكرد. دوران حكومت حمادی ها به كرات شاهد تغییر پایتخت بود در ابتدا شهر اشیر ، سپس قلعه؛ و در آخر بجا یه شاهد حكومت پنج تن بود كه اولین آنها ناصربن علناس و آخرین آنان یحیی بن عزیر بود.

المراجع العربیه
1- ابن حمدیس القطی‌(د.سعد شلبی) رساله ما جستیر بدارالعلوم (فی تاریخ الارب) .
2- الاستبصار فی عجایب الامصار – وصف مكه و المدینه و مصر و بلاد المغرب – لكتاب مراكشی من كتاب القرن السادس الهجری – نشر و تعلیق د – سعد زغلول عبدالحمید، مطبعه جامعه الاسكندریه سنه 1958م.
3- االاسلام (هنری ماسیه) ترجمه بهیج شعبان – منشورات دارعویدات – بیروت.
4- الاسلام فی المغرب و الاندلس (لیفی بروفنسان) – ترجمه د –السید عبدالعزیر سالم – نشر مكتبه النهفته المصریه – سلسله الالف كتاب سنته 1956 م.
5- الاسلام و الثقافه العربیه ج1 (جزء الاول) (د. حسن احمد محمود)‌- دارالنهفته المصریه 1963 م.
6- بجایه (كتالوج) سلسله الفن و الثقافه – نشر وزاره الاخبار الجزائریه ، ‌اشراف د. بوروبیه – مدرید 1970 م.
7- البیات المغرب (ابن عذاری المراكشی) كان حیاً سنه 712 ه – بیروت – مكتب صادر 0 مطبعه المناهل 1950 م.
8- تاریخ الاسلام السیاسی (د.حسن ابراهیم حسن) ج 4 الطبعه الاولی – مكتبه النهفته المصریه – سنه 1963 م.
9- تاریخ الشعرب الاسلامیه (امپراطوریه الاسلامیه و انحلالها) كارل بروكلمان – ترجمه د – بینه فارس‌و منیر بعلبكی – نشر دارالعلم للملایین – بیروت – الطبعه الاولی 1949 م.
10-تاریخ المغرب العربی (د.سعدزغلول عبدالحمید من الفتح العربی حتی قیام دول الاغالبه و الرستمیون و الادارسه) ج 1 – دارالمعارف 1965م.
11- تاریخ العرب (مطول) د. فیلیپ حتی و آخرین – ج 2 – طبع و نشر دارالكشاف – بیروت – 1951 م.
12- التذكار فیمن ملك طرابلس و ماكان بها من الاخبار (لابن غبوش ت: قرن‌13 هـ) تصحیح الطاهر احمد الزاوی – مكتبه النور – طرابلس 0 الطبعه الثانیه 1967.
13- تاریخ الاسطول العربی (محمد یاسین المحمودی) مطبعه الترقی بدمشق
14- التاریخ الاسلامی و الحضاره الاسلامیه ،‌الجزء‌الرابع (د – احمد شلبی) مكتبه نهفته مصر (الطبعه الاولی و االثالثه).
15- التاریخ الدوله الفاطمیه فی المغرب ،‌مصر، سوریا،‌بلاد العرب (د.حسن ابراهیم) الطبعه الثانیه 1958 – مكتبه النهفته المصریه – القاهره.
16- الحكام بامرالله (محمد عبدالله عنان) مطبعه لجنه التالیف و الترجمه و النشر – ج 1 – 1959م.
17- دایره المعارف الاسلامیه – الطبعه الثانیه 1934 – ترجمه د. محمد الفندی و آخرین .
18- الدعوه الی السلام (سی توماس آرنولد) الطبعه الثانیه 1957م مكتبه النهفته المصریه.
19- دیوان ابن حمدیس (ت: 527 ه) تحقیق د: احسان عباس – دار صادر بیروت 1960 م.
20- سندرات الذهب فی اخبار من ذهب (عبدالحی بن العماد الحنبلی)‌1089 هـ نشر مكتبه القدس سنه 1350.
21- العبر فی اخبار العرب و العجم و البربر (عبدالحرمن بن خلدون ت: 808) الجزء السادس منشور دار البنانی 1968م.
22- عنوان الدرایه فی من عرف من العلماء فی المائه السابعه بیجایه (لابی العباس العنبرینی ت 714ه) الطبعه الثعالبیه بالجزایر 1328هـ).
23- فتح العرب للمغرب (د.حسین مونس) نشر مكتبه الآداب بالجمامیز – الطبعه الاولی 1947 .
24- قاده فتح المغرب العربی (محمود شیت خطاب) الطبعه الاولی – 1966 نشر دارالفتح للطباعه و النشر.
25- القاموس الاسلامی – المجلد الثانی – احمد عطیه الله – نشر مكتبه النهفته المصریه 1963م.
26 -الكامل فی التاریخ للشیخ عزالدین ابن الحسن المعروف بابن الاثیر
ت: 630 ه. دارصادر بیروت 1967.
27- كتاب الجزایر (احمد توفیق المدنی)‌طبع دارالمعارف – طبعه الثانیه 1963.
28- – مجمل التاریخ الادب لتونسی من فحر نفتح العربی لافریقیه الی العصر الحاضر – الحسن حسن عبدالوهب- لطبعه الثالثه – نشر مكتب بتونس.
29- مروج الذهب و المعادن الجوهر (4 اجزاء)للرحاله ابن الحسن علی بن الحسین بن علی المسعودی ت: 346 ه – ضبط یوسف اسعد داغر 0 نشر دار الاندلس – بیروت – طبقه الاوالی 1966.
30- المسالك و الممالك لابن الحاق ابراهم بن محمد الفارس الاصطخری المعروف بالكرخی (ت: النصف الاول من القرن الرابع الهجری) تحقیق محمد جابر عبدالعال العینی ،‌وزاره الارشاد 1961 – قاهره.
31- المغرب الاسلامی – منذ بناء معسكر القرن حتی انتهاء ثورات الخوارج سیاسه نظم لقبال موسی – استاذ مساعد بجامعه الجزایر – طبقه الاولی – مطبقه البعث بقسنطینه 1969م.
32- المغرب الكبیر ج 2 – د. السید عبدالعزیر سالم – الدار القومیه للطباعه و النشر 1966.
33- المغرب فی ذكر بلاد افریقیه و المغرب – جزء من كتاب المسالك و الممالك لا بی عبدالله البكری، ت: 487 هـ د. السید عبدالعزیز سالم – الدار القومیه للطباعه و النشر، 1966 م.
34- معالم تاریخ المغرب و اندلس.
35- صدیق – عبدالرزاق – مهره الفارس.
36- الشیبانی – محمدشریف – تاریخ القبایل العربیه فی السواحل الفارسیه .
37- القلقشندی – نهایه الارب فی معرفه قبایل العرب.
38- مقدمه ابن خلدون (عبدالحرم بن محمد ت: 808 هـ) تحقیق د. علی عبدالواحد وافی طبع لجنه البیان العربی الطبعه الاولی 1958.
39- المونس فی اخبار افریقیه و تونس لابن عبدالله محمدبن ابی القاسم القیروانی المعروف بابن دینار (مات فی آخر القرن الثانی عشر) تحقیق محمد شمال – المكتبه العتیقه 1387 هـ. .
40- موجر التاریخ العام للجزایر (عثمان كعاك) نشر مكتبه العرب ب تونس (1925م.).
41- موسوعه تاریخ العالم ج 2 – اصررها و لیام لانجر – اشرف علی الترجمه – د. محمد مصطفی زیاده – مكتبه المصریه 1963.
42- النجوم الزهره – جمال الدین ابوالمحاسن – یوسف بن تقزی بردی ت: 874 هـ نسخه مصوره عن طبعه دار الكتب (ج 5).
43- نظم الجمان لابی الحسن المشهور بابن القطان: 670 تقریباً – الجزء 6 من الكتاب منشورات كلیه بجامعه محمد الخامس – تقحیق د. محمود علی مكی.
44- نفخ الطیب من غصن الاندلس الرطیب – اجزاء 2 و 3 – لاحمد بن محمد المقری ت: 1041 هـ تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید – مطبعه السعاده به مصر – الطبعه الاولی 1949م.
45- نهایه الارب فی معرفه انساب العرب القلقشندی – تحقیق ابراهیم الابیاری – الشركه العربیه للطباعه و النشر – الطبعه الاولی 1959م.
46- وفیات الاعیان و ابناء انباء الزمان لابی العباس شمس الدین احمد بن خلكان ت: 681 – تحقیق محمد محی الدین عبدالحمید – الطبعه الاولی 1948 –مكتبه التهضه المصریه .
47- الاسلام و الثاقه ابوبیه – حسن احمد محمود – ج 1.
48- المغرب فی حلی المغرب – ابن سعید – جزء‌اول.
49- جمهره الانساب العرب (لابی محمد علی بن احمد بن سعید بن حزم الاندلس ت: 456 هـ سلسله ذخایر العرب – نشر دارالمعارف بمصر 1962 – تحقیق استاد عبدالسلام هارون.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت در word

 بررسی نقش رسانه ها در تعلیم و تربیت در word دارای 142 صفحه می باشد …