Home / متفرقه / مبانی علمی استفاده از نور روز در فضاهای عبادی در word

مبانی علمی استفاده از نور روز در فضاهای عبادی در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 مبانی علمی استفاده از نور روز در فضاهای عبادی در word دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مبانی علمی استفاده از نور روز در فضاهای عبادی در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مبانی علمی استفاده از نور روز در فضاهای عبادی در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مبانی علمی استفاده از نور روز در فضاهای عبادی در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهش هاي نوين در عمران، معماري و شهرسازي

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

قبل از معضل بحران انرژی بحث ها بر سر چگونگی استفاده از نور برای ایجاد زیبایی و درخشندگی بود. اما از این تاریخ به بعد حداکثر استفاده از نور روز و استفاده بهینه از نور مصنوعی مطرح شد. از سوی دیگر تجربه صدساله اخیر نشان داد که نیاز فیزیکی و روانی انسان به نور روز، بسیارعمیق تر و اساسی تر از تامین روشنایی با استفاده از نور برق است. لذا سالیان درازی است که مطالعات مربوط به نور روز و بهره گیری بهینه از آن منجربه شکل گیری انجمن های بین المللی در جهت انجام تحقیقات و تولید استانداردهای نورپردازی اعم از نور طبیعی و مصنوعی شده است. مقاله حاضر به بررسی و مقایسه روشهای مورد استفاده برای ارزیابی عملکرد روشنایی فضاها )ساخت ماکت، شبیه سازی کامپیوتری، ارزیابی پس از بهره برداری و محاسبات دستی( پرداخته است. سپس با معرفی انجمن ها و موسسات بین المللی روشنایی در جهان به شناخت دقیق تر استانداردهای فضای عبادی می پردازد. در ادامه ابزارهای اندازه گیری روشنایی و نکاتی در روشهای برداشت میدانی بیان می شود. بررسی تفاوت های استانداردهای نور روز درفضاهای عبادی ادیان مختلف و مقایسه کمیت و چگونگی روشنایی فضاهای آنها با یکدیگر و علتهای آن هدف اصلی این مقاله است. روش تحقیقکتابخانه ای و استفاده از سایتها و مقالات اینترنتی است. میزان روشنایی فضا و حداقل پراکندگی روشنایی فضاهای عبادی مورد مقایسه قرار گرفت و طبق شاخص شدت روشنایی طبیعی با توجه به نیازهای بصری انسان در فعالیت های مختلف ارزیابی شد. طبق شاخص روشنایی، فضاهایی با میانگین روشنایی 259 لوکس دارای روشنایی نسبتا کافی بوده و نیاز به روشنایی کمکی در برخی شرایط احساس می شود. البته این نتیجه صرفا به میزان کمیروشنایی از نظر دید بصری اشاره می کند در حالیکه جنبه های روانی روشنایی در فرد عبادت کننده و احساس های روحانی آن در این استاندارد منظور نشده است

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word

 Liquid fuel obtained from ethylene conversion over HدرSAPOدر34 catalyst در word دارای 4 صفحه می …