Home / بيمه / تحقیق اساسنامه شرکتهای بیمه در word

تحقیق اساسنامه شرکتهای بیمه در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق اساسنامه شرکتهای بیمه در word دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق اساسنامه شرکتهای بیمه در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تحقیق اساسنامه شرکتهای بیمه در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تحقیق اساسنامه شرکتهای بیمه در word :

فصل اول – کلیات
ماده 1- شرکت سهامی بیمه … که دراین اساسنامه شرکت نامیده می شود با رعایت قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری و قانون اداره امور شرکتهای بیمه , طبق مقررات این اساسنامه اداره خواهد شد , که در موارد پیش بینی نشده مشمول قانون تجارت می باشد و درصورتی تابع مقررات عمومی مربوط به دولت و موسساتی که با سرمایه دولت تشکیل شده اند می گردد که در مقررات مزبور صراحتا از شرکت سهامی بیمه … نام برده شده باشد. شرکت دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی است.
ماده 2- هدف و موضوع شرکت :‌
الف – هدف
ایجاد تامین و اطمینان مورد نیاز جامعه از طریق انجام و تعمیم انواع بیمه های بازرگانی مورد نیاز جامعه .
ب – موضوع
1- انجام عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه های اشیا , مسوولیت و اشخاص.
1. موارد سه گانه زیر این بند , مربوط به بیمه های ایران , البرز و آسیاست , در مورد بیمه دانا به قرار زیر آمده است :‌
1- انجام انواع عملیات مربوط به امور بیمه های بازرگانی در رشته بیمه اشخاص.
2- قبول بیمه های اتکایی در رشته بیمه اشخاص از موسسات بیمه داخلی یا خارجی .
3- واگذاری بیمه های اتکایی در رشته بیمه اشخاص به موسسات بیمه داخلی یا خارجی .
2- قبول بیمه های اتکایی از موسسات بیمه داخلی یا خارجی .
3- واگذاری بیمه های اتکایی به موسسات بیمه داخلی یا خارجی .
شرکت می تواند طبق مقررات به هر نوع عملیات ( از جمله تاسیس شرکتهای فرعی , خریداری و تملک سهام شرکتهای دیگر با حق فروش و انتقال آنها )‌ که برای توسعه و پیشرفت موضوع شرکت ضروری یا مفید باشد مبادرت نماید.
ماده 3- سرمایه شرکت ……. ریال است که به ……… سهم ریالی با نام تقسیم شده است و کلیه سهام متعلق به دولت می باشد که غیر قابل انتقال است.
1. بیمه آسیا :‌ با سرمایه 500 میلیون (500,000,000) ریال در پنجاه هزار سهم ده هزار ریالی , بیمه ایران :‌با سرمایه چهارمیلیارد و چهارصد میلیون (4,40,000,000) ریال در چهار صدو چهل هزار سهم ده هزار ریالی , و بیمه البرز :‌ با سرمایه هفتصد و پنجاه میلیون (750,000,000) ریال در هفتادو پنج هزار سهم ده هزار ریالی .
2. ماده 3 در مورد بیمه دانا چنین می گوید:
ماده 3- ” سرمایه شرکت مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال است که به بیست و پنج هزار سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم شده است و کلیه سهم متعلق به دولت و غیر قابل انتقال می باشد . سرمایه شرکتهای ادغام شده در شرکت مزبور و همچنین وجوه موضوع تبصره 3 ماده 1 قانون اداره امور شرکتهای بیمه که توسط شرکت سهامی بیمه آسیا و شرکت سهامی بیمه البرز بحساب شرکت سهامی بیمه دانا پرداخت می گردد پس از وضع مانده حساب زیان انباشته شده شرکتهای فوق الذکر با تصویب مجمع عمومی بحساب سرمایه شرکت سهامی بیمه دانا منظور خواهد شد.
هیات مدیره شرکت سهامی بیمه دانا مکلف است کلیه داراییها , بدهیها , تعهدات و حقوق مالی شرکتهای بیمه موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون اداره امور شرکتهای بیمه را که در شرکت مذکور ادغام شده اند در تاریخ اجرای قانون مزبور مشخص و در دفاتر قانونی شرکت بیمه دانا ثبت نماید. “
تغییرات سرمایه شرکت با تصویب مجمع عمومی خواهد بود.
ماده 4- مرکز اصلی شرکت تهران است , شرکت می تواند نسبت به تاسیس یا انحلال شعب در داخل یا خارج از کشور اقدام نماید.
ماده 5- شرکت برای مدت نامحدود تشکیل شده است.
فصل دوم – ارکان شرکت
ماده 6- شرکت دارای ارکان زیر است :
الف – مجمع عمومی
ب – هیات مدیره
ج – مدیر عامل
د – بازرس قانونی
الف – مجمع عمومی
ماده 7- مجمع عمومی مرکب از وزراء امور اقتصادی و دارایی , بازرگانی , و رئیس سازمان برنامه و بودجه می باشد که ریاست مجمع عمومی با وزیر امور اقتصادی و دارایی خواهد بود.
ماده 8- مجمع عمومی با حضور کلیه اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات آن با اکثریت آراء‌ معتبر است. اصل صورتجلسه مجمع عمومی در مرکز شرکت نگهداری و یک نسخه از آن برای هریک از اعضاء مجمع ارسال می گردد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

شرکت سهامی بیمه ایران در word

 شرکت سهامی بیمه ایران در word دارای 357 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در …