Home / ارتباطات / تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word

تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word

چکیده تحقیق:  
فصل  اول  
مقدمه:  
موضوع پژوهش:  
رشد پژوهش:  
هدف پژوهش:  
ضرورت و اهمیت پژوهش:  
فصل دوم  
ادبیات و پیشینه تحقیق:  
1- تعریف سازه شخصی:  
2- نظریه سازه شخصی ( جورج کلی)  
پیش بینی رویدادهای زندگی:  
اصل تبعی ساخت:  
شباهت بین رویدادهای تکراری:  
اصل تبعی و زیست:  
تفاوتهای وزی د تعبیر نمودن رویداد ها:  
اصل تبعی سازمان:  
روابط میان سازه ها:  
اصل تبعی دوگانگی:  
اصل تبعی انتخاب:  
اصل تبعی دامنه:  
اصل تبعی تجریه:  
روبرو شدن با تجربه های جدید:  
اصل تبعی تعدیل:  
سازگاری با تجربه های جدید:  
اصل تبعی چند پارگی:  
رقابت میان سازه ها:  
اصل تبعی اشتراک:  
شباهتهای موجود میان مردم در تعبیر نمودن رویداد ها:  
اصل تبعی اجتماعی بودن  
روابط میان زدی:  
فصل سوم  
جامعه آماری :  
نمونه و نمونه گیری:  
ابزار اندازه گیری:  
روش اجرا:  
روش آماری:  
فصل چهارم  
فصل پنجم  
خلاصه و نتیجه گیری:  
محدودیتهای تحقیق:  
منابع:  
پیوست ها  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقیق بررسی سازه های شخص القایی صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران بر مخاطبان در word

ساروخان، باقر، جامعه شناسی ارتباطات جمعی، چاپ دوم، تهران، انتشارات اطلاعات،

شولتر، دوان- شولتر، سیدن الن، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، چاپ ششم، 1998 ، انتشارات   ویرایش

مرکز تحقیقات و مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

Melvin. Defieur. Theoris of Mass Communization. longman  pablication chapter 

چکیده تحقیق

اهمیت رسانه های جمعی از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان همواره در کانون توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده و تاکنون نیز ادامه دارد.تلویزیون نیز به عنوان یکی از بزرگترین و پردامنه ترین رسانه همواره توجه جامعه شناسان و ارتباط گران، سیاستمداران و;.. دوم خود معطوف داشته است موضوع اصلی، بررسی سازه ها شاخص ایفای صدا وسیما است. سازه شخصی یکی از نظریه ها، جورج کلی ( 1967-1905) می باشد. سازی نحوه‌نگاه کردن فرد به رویدادهای موجود در دنیایی دوست به عبارت دیگر سازه فرضیه ای عضلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. ما طبق  این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی رزمره را پیش بینی خواهندکرد و آنها را توضیح خواهند داد، رفتار می کنیم همانند دانشمندان ،  همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم، ما رفتار خود را بر پایه سازه هایمان قرار می دهیم و آثار آن را ارزیابی می کنیم

برای بررسی سازه های القایی صدا وسیما در این تحقیق طی بررسی های مختلف و مطالعه تعداد 15 سازه مختلف درک تصور می کنم صدا و سیما در جهت القای آنها در مخاطبان در داخل کشور انجام می دهد را انتخاب کردم و آن را داخل جدول 4 گزینه ای با گزینه های موافقم، تا حدودی موافقم، مخالفم، و نظری ندارم قرار دادم و با تأیید استاد این پرسشنامه ها در 100 نفر از دانشجویان به تحصیل دارم و از آنها خواستم تا به مناسب میل و نظر خود به سوالات پاسخ دهند

روش آماری که در این تحقیق مورد استفاده قرار گرفت روش  خی دو   X2  بود

پس از بررسی های انجام گرفته شده شخص گرد یرک سازه های ( توهم توطئه) (تهاجم فرهنگی) مورد قبول اکثریت آراء بدست آمده بود و این سازه ها و فرضیه های مربوط به آن مورد پذیرش قرار گرفت


فصل اول

 مقدمه

تأثیری پذیری مخاطبان از محتوای پیمامهای وسایل ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رادیو، سینما، علی الخصوص تلویزیون سابقه ای دیرینه و همراه پیدایش آنها دارد. از همان آغاز انتشار نخستین روزنامه ها در یونان باستان ( آکتادیورنا وآکتاسناتوس) همواره میزان و نحوه اثر گذاری آنها بر خوانندگان ودریافت گنندگان مطالب آنها در کانو توجه نویسندگان و گردانندگان آنها و دغه دغه خاطر سیاستمداران و حکام آن زمان بوده است میزان و کیفیت تأثیرات رسانه های جمعی علی الخصوص تلویزیون به عنوان بزرگترین و پردامنه تری رسانه همواره با توجه  جامعه شناسان، ارتباط گران، سیاستمداران و ;.به خود معطوف داشته است

افزایش پژوهشهای ارتباطی با ابعاد وسیعتر و موضوعات دیر گاهی را تقویت کرد که بر مبنای آن رسانه جمعی به وضع اجتماعی- فرهنگی، سطوح نیازها و خصوصیات شخصیتی مخاطبانشان ذی نفوذ و تأثیر گذار و تأثیر آنها ممکن است غیر مستقیم، نامحسوس، طولانی و نیز تحت اشعاع سایر عوامل تقویت کننده یا تضعیف کننده این فراینند باشد،

بسیاری از صاحب نظران انتقاد گر جدیدی ، نسبت عملکرد مثبت و بهنجار رسانه های جمعی ابراز تردید کرده اند آنها بر این باورند که وسایل ارتباط جمعی من جمله تلویزویون مثل هر نهاد اجتماعی دیگری دارای کارکردهایی آشکار و مغایر با نیازهای واقعی مخاطبان نیز به دنبال دو رشته باشد و به ابراز تهاجم فرهنگی و الت دست صاحبان قدرت و ثروت تبدیل شود

با سروری اجمالی بر مباحث مطرح شده در برخی از منابع می توان نتیجه گرفت که در تأثیر پذیری مخاطبان از وسایل ارتباط جمعی عوامل زیادی دخیل هستند که می تواند تأثیرات آنها را افزایش یا کاهش دهد و حتی خنثی کند. بنابراین در مورد میزان  و چگونگی تأثیر گذاری بر مخاطبان نمی توان اظهار نظر قطعی کرد که رسانه ها قدرت تأثیر گذاری نامحدود و جادویی دارد و یا تأثیرات  آنها ناچیز و محدود است

مطالعه و پژوهش در روستای شناخت ویژگیهای فرهنگی- اجتماعی، و ;.. مخاطبان گام نخست برای پیام سازان و گردانندگان رسانه های جمعی است

موضوع پژوهش

بررسی تنش صدا وسیما در ایجاد و القای سازه های شخصی در مخاطبان ( بر اساس نظریه سازه های شخصی جرح کلی)

رشد پژوهش

صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران چه نوع سازه هایی را به مردم القاء می نماید؟

هدف پژوهش

شناخت سازه های شخصی که صدا وسیما به مردم و بینندگان خود القاء می نماید

ضرورت و اهمیت پژوهش

با توجه به وسعت و دامه فراگیر رسانه بزرگی همچون صدا و سیما و همچنین گستردگی و مورد توجه بودن این رسانه می توان به اهمیت این رسان پی برد. تأثیری مخاطبان از محتوای برنامه های تلویزیون از اهمیت بالایی در دنیای امروز برخوردار می باشد  همانطور که یکی از صاحب نظران در این زمینه پیامهایی که تلویزیون به مخاطبانش ارائه می کند را به گلوله ها جائ.یی تفسیر و تعبیر نموده است « همانگونه که یک تفنگ سر پر هنگام شلیک به روی نوجی پرنده» ساچمه هایش در طیف وسیعی آنها را مورد  اصابت قرار می دهد به همان صورت هم پیامهایی که از طریق یک رسانه شلیک می شود بر مخاطبی که آنها را دریافت می کنند اثر می گذارد تلویزیون از جمله ارتباط وسایل جمعی بسیار نیرومندی است که می توان از آنها  در  روه خیر وشد با تأثیر شگفت سود گرفت و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد می تواند اثر بسیار مخرب و ناسودمندی را برای اجتماع  داشته باشد

فرضیه ها

      v        ایجاد سازه های شخصی یکی از کارکردهای تلویزیون

      v        تلویزیون در ایجاد و القای سازه های شخصی افراد نقش مؤثری دارد

      v        شبکه های سیما در ایجاد و القای شخصی در مخاطبانش نقش دارد


فصل دوم

 ادبیات و پیشینه تحقیق

دکتر باقر ساروخانی در کتاب جامعه شناسی ارتباطات جمعی در توضیح قدرت رسانه ها می گوید برخی ها عقیده بر این است که وسایل ارتباط جمعی را روی چنان قدرتی هستند که می توانند سعی تازه برای اولین بار در تاریخ انسان پدیر آورند. شعی که با نسلهای پیشین بسیار متفاوت است و غرق در فضای ارتباطی جدید آکنده از دانستنیهای پیچیده ای است که حتی هنگام فراغت از آن سمع می شود ( باقر ساروخانی، 1368،ص100)

را نرین در این زمینه بیان می کند: « انسان توان تنها منفعل و تأثیر پذیر است و وسایل ارتباط جمعی هم به طور دائم روی او اثر می گذارد تا وادارش کند با جماعت »  همرنگ شود. از سوی دیگر آنچه جامعه مصرفی نیاز دارد، توده افرادی است که از  جهت ذوق و سلیقه و عکس العمل مشابه هم باشند زیرا تأثیر گذاردن بر توده راحت تر است تا افراد پراکنده و گوناگون ( باقر ساروخانی1368ت ، ص70)

لازابرسفلد وسرتن در تشریح عقاید این عده از متفکران می نویسد، بسیاری تحت تأثیر همه جایی بودن ارتباطات جمعی و قدرت بالقوه آنان به  سختی همراسان شده از، اینها را عقیده بر این است که وسایل ارتباط جمعی جدید ابزاری بس نیرومند است که می توان از آنها در راه خیر ویا شرط با تأثیر شگرف سود بر گرفت و چنانچه کنترل مطلوب وجود نداشته باشد امکان استفاده از این وسایل در راه دوم بیشتر است( ژان کازنو، 1368،ص30)

فرد نیاندی تونیس نیز در پیروی از این دیدگاه چنین می گوید:« روزنامه ها و رسانه های جمعی خیلی کارها از دستشان بر می آید. آنها می توانند و قایع و ایده هایی رابه سرعت بسازند و اشاعه دهند، درست مانند اشیای مصرفی مانند آشپزخانه هتلی که عذاها و نوشیدنیهایی را به صورت دلچسب و به مقدار لازم تهیه می کند و بیرن می فرستد

بدین سان رسان های جمعی وسیله (رکن) واقعی افکار عمومی است و از برخی جهات برابر و حتی بالاتر از قدرتهای مادیاست که  دولت به شکل ارتش بودجه و موسسات اداری در اختیار دارد این یکی مانند آنها به مرزهای کشور محدود نیست بلکه اساساً دارای امکان بین المللی است زیرا هدف غایی آن، چیزی نیست جز تبدیل کشورها گوناگون به یک جمهوری واحد نظیر بازار جهانی، جامعه جهانی که توسط متفکران، دانشمندان و نویسندگان رهبری خواهد شد و در آن روشهای اعمال زور، که فاقد جنبه روانشناختی است با کنار گذاشته خواهد شد( ملوین دفلورنظریه های ارتباطات فس7)

چکیده و خلاصه برخی تحقیقات انجام دشه در ارتباط با صدا و سیما

در تحقیقاتی که در ارتباط با میزان استفاده مردم از صدا سیما ارائه شده است ( 4/51 درصد) از افراد برای کسب اطلاعات وم اخبار و همچنین پر کردن اوقات فراغت ازتلویزیون استفاده می کنند (31 درصد) از روزنا مه ها‌( 1/5 درصد) از رادیو (81/1 درصد) از اینترنت (4/1 درصد ) مجلات (8/0 درصد)  رسانه های خارجی (1/21درصد) از طریق دوستان و آشنایان از لحاظ نوع فعالیت افراد شاغل بیشتر از دیگران از روزنامه (3/4درصد) و مجلات اقتصادی (6/2 درصد) بهره مند می شوند و افراد خانه داربیش از دیگران از تلویزیون (2/06درصد) و دانشجویان بیش از دیگران از اینترنت استفاده می کنند

از لحاظ تحصیلات، افراد با تحصیلات عالی بیش از دیگران از اینترنت ( 9/13 درصد) و رسانه های خارجی (3/6 درصد) استفاده می کنند. در حالیکه افراد دیپلمه بیش از دیگران از تلویزیون ( 2/06 درصد) بهره مند می شوند ( مرکز تحقیقات مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما ی جمهوری اسلامی ایران)

بر اساس تحقیقات بعمل آمده در ارتباط با تأثیر آگهی های تلویوزیون 6/18 درصد از والدین اصلاً آگهی تلویزیونی را تماشا نمی کنند و 4/81 درصد نیز ( از به ندرت تا همیشه) به نحوی بیننده تبلیغات تلویزیون هستند والدین تحصیلکرده اعتماد کمتری به آگهی تلویزیونی دارند ( مرکز تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه ای صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران) ( شهریور 92)

1- تعریف سازه شخصی

سازه نحوه نگاه کردن زد به رویدادهای موجود در دنیایی اوست به عبارت دیگر، سازه زمینه عقلانی است که برای توضیح یا تعبیر رویدادهای زندگی ساخته می شود. مطابق این انتظار که سازه هایمان واقعیت های زندگی روزمره را پیش بینی خواهد کرد و آنها را توضیح خواهند داد رفتار می کنیم. همانند دانشمندان، ما همواره این فرضیه ها را آزمایش می کنیم ، با رفتار خود را بر پایه سازه ها یمان قرار می دهیم  و آثار آن را ارزیابی می کنیم( جورج کلی 1998 ، ص 398)

2- نظریه سازه شخصی ( جورج کلی)

نظریه ‌شخصیت پیشنهادی کلی از تجربه او به عنوان یک متخصص با نتیجه کار کردن با افراد ناراحت بدست آمد. او به چند دلیل تجزیه بالینی خود را به گونه ای تعبیر کرد که با ؟؟ و بسیاری از نظریه پردازان دیگر که مراجعان و بیماران در درمان می کردند نکات مشترک ناچیزی دارد. الگویی که کلی از کار بالینی خود در مورد ماهیت انسان به وجود آورد غیر عادی است، زیرا و معتقد بود که مردم به صورت دانشمندان عملی می کنند. ( جورج کلی، 1998،ص399)

نظریه سازه شخصی کلی در مورد شخصیت با رویکردهای دیگر که مورد بحث قرار گرفتند بسیارفرق دارد. کلی به ما داد که از نظام وی، اصطلاحات و مفاهیم آشنایی چون ناهشیار، من نیازها ، سایقها ، محرکها و پاسخها، تقویت و نه حتی انگیزش و هیجان را نخواهیم یافت

کلی پاسخ می دهد که هر یک از ما درباره  محیط خود سازه های شخصی را به وجود می آوریم. منظور وی این بود که ما به وسیله سازه های شخصی، رویدادها و روابط اجتماعی زندگی خود را بر حسب یک نظام یا الگو تعبیر می کنیم و سازمان می دهیم . ما بر پایه این الگو درباره خودمان و درباره افراد دیگر و رویدادهای پیش بینی می کنیم، این پیش بینی ها را برای تنظیم پاسخهایمان و هدایت اعمالمان به کار می گیریم. پس برای اینکه شخصیت را بشناسیم، ابتدا باید الگوهایمان را درک کنیم. آن شیوه هایی را که با آنها دینای خود را سازمان می دهیم یا می سازمی. به نظر کلی، تعبیر، از رویدادها، از خود رویداد ها بهتراست

نظر کلی این بود که همانند دانشمندان، ساختن فرضیه هایی درباره محیط مان و آزمون آنها در برابر واقعیت تجربیات روزانه مان، به دنیای خود می نگریم و آن را سازمان می دهیم. رویدادهای موجود در زندگی یعنی واقعیت ها یا اطلاعات تجربه خومد را مشاهده می کنیم و آنها را به روش خودمان تعبیر می نمائیم

الگویی که آنها را در داخل آن قرار می دهیم. ما از طریق الگوهای شفائی که متناسب با واقعیت هایی درست که دنیا از آنها تشکیل شده است به دنیا می نگریم.( کلی، 1955،ص 9-8)

پیش بینی رویدادهای زندگی

 

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی در word

 مقاله نقش تلفن همراه در ارتباطات اجتماعی در word دارای 24 صفحه می باشد و …