Home / پزشکی / تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word

تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word دارای 80 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف طراحی گردید.
در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پركلریك پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید كه بازیافت روش كامل بود.
در شرایط مذكور پیك آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یكدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشكارسازی روش  8/0 محاسبه شد.

پیشگفتار
 
آمانتادین دارویی ضد ویروسی است كه دارای خواص آنتی پاركینسونی است
بیماری پاركینسون چهارمین بیماری شایع نورودژنراتیو در افراد مسن است . كه 1% افراد بالای 65 سال و 4/0% افراد بالای 40 سال را تحت تأثیر قرار می‌ دهد . سن متوسط شروع حدود 57 سال است .

منابع

بالینی كاتزونگ، انتشارات ارجمند، صفحه 609-597 و 1377.
3- Goodman Gilman, J., Hardman, J.G., Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics, loth. Ed., Mc. Graw- Hill publishing co., 1328-1330, 2001.
4- Martindale the complete drug Refrence 33re.ed., The pharmaceutical press, 1161-1162.
5- Clarke’s isolation and identification of Drugs, 2nd. ed., pharmaceutical society of Great Britain, 333-334 1986.
6- Williams, D.A., Lemke, t.l., Foye’s principles of Medicinal chemistry, 5th. ed., Lippincott williams & Wilkins, 957, 2002.
7- CADA, D.J., Covington, T.R., et. al ., Drug Facts and Comparisons, Pocket version, 6th. ed., Facts and comparisons , 899-901, 2002.
8- شفیعی، عباس (مترجم)، تجزیه داروها در مایعات زیستی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحه 48-38 و 120-119 و 1371
9- سلاجقه ، عبدالرضا، توسلی، ویدا، موسوی ، سیدرضا (مترجمان) دستور كار آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ، مركز نشر دانشگاهی، 445-439 و 1380.
10- توسلی، ویدا، خلیلی، هوشنگ، معصومی، علی (مترجمان)، مبانی شیمی تجزیه، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهی، جلد دوم، صفحه 805-790 ، 1376.
11- كمالی زاد، عباس (مترجم)، مبانی كروماتوگرافی گازی، مركز نشر دانشگاهی، صفحه         ، 1367.
12- شفیعی، عباس، كروماتوگرافی و طیف سنجی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه     ، 1373.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

فایل سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell) در word

 فایل سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell) در word دارای 8 صفحه می باشد و …

Home / پيراپزشکي / تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word

تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word دارای 60 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن تکوین یک روش گاز کروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word :

در این تحقیق یک روش ساده و کم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز کروماتوگراف طراحی گردید.
در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتکتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پرکلریک پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید که بازیافت روش کامل بود.
در شرایط مذکور پیک آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یکدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشکارسازی روش 8/0 محاسبه شد.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

تحقیق تولید محصولات کشاورزی در word

 تحقیق تولید محصولات کشاورزی در word دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در …

Home / پزشکی / تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word

تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word دارای 81 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تكوین یک روش گاز كروماتوگرافی انتخابی جهت تعیین مقدار آمانتادین در مایعات بیولوژیک در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

چكیده

در این تحقیق یك روش ساده و كم هزینه به منظور تعیین مقدار آمانتادین در سرم با استفاده از دستگاه گاز كروماتوگراف طراحی گردید.
در این روش از گاز حامل نیتروژن ، ستون OV17 و دتكتور FID به همراه استاندارد داخلی پسودوافدرین استفاده شد. نمونه ها توسط اسید پركلریك پروتئین زدایی شده و عمل استخراج توسط اتر انجام گردید كه بازیافت روش كامل بود.
در شرایط مذكور پیك آمانتادین ،‌استاندارد داخلی از یكدیگر و مواد آندوژن به خوبی جدا گردید. ضریب تغییرات درون روزی و بین روزی روش آنالیز در حد قابل قبول بوده و حد آشكارسازی روش  8/0 محاسبه شد.

Refrences:

1-    The Merck-Manual of Diagnosi and Therapy , 1th. Ed., Merck Research laboratories, vol 22, 1466-1470, 1999.
2- مژدهی آذر، همایون، نیایش، مهران، مدرس موسوی، فرزاد (مترجمان)، فارماكولوژی پایه و بالینی كاتزونگ، انتشارات ارجمند، صفحه 609-597 و 1377.
3- Goodman Gilman, J., Hardman, J.G., Goodman and Gilman’s the pharmacological basis of therapeutics, loth. Ed., Mc. Graw- Hill publishing co., 1328-1330, 2001.
4- Martindale the complete drug Refrence 33re.ed., The pharmaceutical press, 1161-1162.
5- Clarke’s isolation and identification of Drugs, 2nd. ed., pharmaceutical society of Great Britain, 333-334 1986.
6- Williams, D.A., Lemke, t.l., Foye’s principles of Medicinal chemistry, 5th. ed., Lippincott williams & Wilkins, 957, 2002.
7- CADA, D.J., Covington, T.R., et. al ., Drug Facts and Comparisons, Pocket version, 6th. ed., Facts and comparisons , 899-901, 2002.
8- شفیعی، عباس (مترجم)، تجزیه داروها در مایعات زیستی، مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، صفحه 48-38 و 120-119 و 1371
9- سلاجقه ، عبدالرضا، توسلی، ویدا، موسوی ، سیدرضا (مترجمان) دستور كار آزمایشگاه تجزیه دستگاهی ، مركز نشر دانشگاهی، 445-439 و 1380.
10- توسلی، ویدا، خلیلی، هوشنگ، معصومی، علی (مترجمان)، مبانی شیمی تجزیه، چاپ اول، مركز نشر دانشگاهی، جلد دوم، صفحه 805-790 ، 1376.
11- كمالی زاد، عباس (مترجم)، مبانی كروماتوگرافی گازی، مركز نشر دانشگاهی، صفحه         ، 1367.
12- شفیعی، عباس، كروماتوگرافی و طیف سنجی، انتشارات دانشگاه تهران، صفحه     ، 1373.
13- Kirschbaum, J., Analytical Profiles of Drug Substances, The American pharmaceutical Association, Vo. 12, 20-30,
14- Fujino, H., Goya, Sh., A Fluorogenic Reagent, 3-(4,6 – Diflurotriazinyl) amino – 6- methoxy coumarin, for the Determination of Amantadine by itigh-performance Liquid chromatography, J.chem. pharm. Bull., 38 (2), 544-545, 1990.
15- SCHMER MUND, J.T., Locke, D., Design of photoioniz?? Detector for High- performance Liquid chromatography using an automated liquid – to – vapor phase interface and application ta phendoarbital ?? an animal feed and to amantadine , j.chromatogr, 505, 319-328, 1990.
16- Vander Horst, F.AL, Teeu Wsen, J., et al., High – Performance liquid chromatographic determination of amantadine in urine after micelle – mediated pre-column derivatization with 1-fluoro – 2,4-dinitrobenzene, J. pharmaceutical & biomedical analysis , 8, 799-804.??
17- Zhon, F., krull, I.S., Direct determinatim of adamantanamine in plasma and urine with 619,93-40, 1998.
18- Stumph, MJ., Noall, MW., et al., , Gas – Chromatographic determination of amantadine in human urine, J.Clin chem, 26 (2), 295-6, 1980.
19- Slouf 1, A., POMMIER, F., Gas Chromatographic Determinatim of Amantadine Hydrochloride (Symmetrel) iN Human plasma and urine, J.Chromatogr., 183, 33-39, 1980.
20- BELANGER, P.M., BELANGER, O.G, Gas-liquid Chromatographic determination of plasma and urinary levels of amantadine in man, J.Chromatogr., 228,327-332,1982.
21- Rakestraw, D., Determination of amantadine in human plasma by capillary gas chromatography using electron – capture detection following derivatization with petafluorobenzoyl chloride, J. pharm Biomed And., 11(8), 699-703, 1993.

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

فایل سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell) در word

 فایل سلولهای بنیادی بالغین (Adult Stem cell) در word دارای 8 صفحه می باشد و …