Home / متفرقه / بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word

بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

 بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word :

سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : کنفرانس بين المللي پژوهشهاي نوين در مديريت، اقتصاد وحسابداري

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

تحقیق حاضر بمنظور بررسی تاثیر سواد اطلاعاتی کارکنان بر پیادهسازی مدیریت دانش در word در ادارات دولتی شهرستان سیرجان می باشد با توجه به ابعاد مدیریت دانش سه متغیر اصلی آن از جمله: خلق دانش، انتقال دانش و تسهیم دانش مورد بررسی قرار گرفت.نوع تحقیق : توصیفی ، کاربردی و روش تحقیق پیمایشی است و جامعه آماری برخی از کارکنان ادارات دولتی سیرجان می باشند که تعداد 222 نفر از آن ها بر اساس روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند.ابزار اندازه گیری شامل دو پرسشنامه محقق ساخته میباشد که پرسشنامه اول مشتمل بر 13 سوال و پرسشنامه دوم شامل 22 سوال است که روایی و پایایی آن مورد محاسبه قرارگرفت. بمنظور تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شد . در نهایت نتایج تجزیه و تحلیل داده ها نشان داد که بین سواد اطلاعاتی کارکنان تنها با یک بعد در نظر گرفته شده برای مدیریت دانش یعنی انتقال دانش رابطه معنی داری وجود دارد و رابطه با دو بعد خلق و تسهیم دانش رد شد

برای دریافت پروژه اینجا کلیک کنید

About admin

Check Also

پیش بینی جایگاه شرکت مخابرات استان کرمان در مقایسه با رقبا در بازار فروش ADSL در word

 پیش بینی جایگاه شرکت مخابرات استان کرمان در مقایسه با رقبا در بازار فروش ADSL …